Головною метою діяльності Білгород – Дністровського благодійного фонду є сприяння розвитку Білгород-Дністровського коледжу природокористування, будівництва та комп'ютерних технологій: надання соціальної, матеріальної, моральної допомоги, проведення гуманітарних, оздоровчих та культурно-просвітницьких заходів.

Фонд не має на меті одержання прибутку від своєї діяльності.

 

Основними завданнями Фонду є:

- організація та фінансування різноманітних гуманітарних програм, проектів, розвитку матеріально-технічної бази коледжу;

- поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів;

- сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм;

- сприяння розвитку культури та духовності;

- подання допомоги талановитій творчій молоді;

- сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури;

- сприяння розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, допомога в організації дозвілля;

- сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім'ям, інвалідам;

- сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища різних верств населення;

- проведення конференцій, з’їздів на теми з питань, що відповідають статутній діяльності Фонду;

- проведення благодійних компаній по збору благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів, з метою здійснення статутної діяльності Фонду;

- організація відпочинку і оздоровлення дітей та дорослих;

- залучення коштів благодійних організацій (у тому числі міжнародних), інших юридичних осіб, спонсорів та меценатів до реалізації благодійних проектів та програм;

- здійснення іншої діяльності, яка не суперечить чинному законодавству України та відповідає статутній діяльності Фонду.

 

Форми діяльності Фонду:

Фонд здійснює свою благодійну допомогу та діяльність у наступних формах:

- одноразової фінансової, матеріальної, інформаційної, правової та іншої допомоги;

- систематичної фінансової, матеріальної, інформаційної, правової та іншої допомоги;

- фінансування конкретних цільових програм;

- допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;

- дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;

- дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів тощо;

- подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;

- прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об'єктів благодійництва;

- інших засобів не заборонених законом.